Raadsleden zoeken

Zoek uw gemeenteraadslid onder alle raadsleden in Nederland:

Met bovenstaande personenregister kunt u overal en altijd alle contactgegevens (postadres, telefoonnummer en e-mailadres) van alle raadsleden in Nederland raadplegen.

Taken raadsleden

Raadsleden zijn leden van de gemeenteraad. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente.

Als hoogste bestuursorgaan nemen raadsleden alle beslissingen, die voor een gemeente van belang zijn. Een gemeenteraadslid controleert het college van B & W. Naast deze controlerende rol [I] hebben raadsleden een volksvertegenwoordigende rol [II] (raadsleden worden ook weleens volksvertegenwoordigers genoemd) en een kaderstellende rol [III] (raadsleden geven richting aan het gemeentebeleid).

Raadsleden worden voor vier jaar gekozen door de (stemgerechtigde) inwoners van de gemeente. Het aantal gemeenteraadsleden is afhankelijk van de grootte van de gemeente.

Gemeenteraadsleden worden bijgestaan door een raadsgriffier. De raadsgriffier, en griffie, bieden ondersteuning aan de gemeenteraad.

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.